Lid Worden?

Dat Kan Natuurlijk

We verwelkomen u graag in onze vereniging, en hopen u te kunnen steunen in uw hobby-interesse.

U mag altijd vrijblijvend eens naar onze clubvergadering komen. Daar kunnen we samen praten over uw specifieke interesse, en kunnen we u in contact brengen met leden met dezelfde interesse.

U kunt dan meteen ook een kijkje nemen in onze erg uitgebreide bibliotheek, die een enorm naslagwerk is geworden en eigenlijk uniek is op dit gebied.

De vergaderingen zijn normaal de tweede vrijdag (treinen) en de derde donderdag (vrachtwagens) van elke maand, in Edegem, Lokaal De Schrans, Molenveldlaan 4 vanaf 20.00 uur.

U kan zich ook inschrijven tijdens de wedstrijden bij de sectieverantwoordelijken. Het wedstrijdprogramma vindt u hierbij. Deze wedstrijden zijn altijd vrij voor alle publiek. Vooral hier kunt u de mogelijkheden van goede modelbouw leren kennen.

Het lidgeld voor 2024

Lidgeld dat betaald wordt na 1 september 2023 telt reeds voor het volgend werkjaar 2024.

Volwassen leden woonachtig in België betalen: 40 euro.

Junioren (tot 18j.) die lid willen worden betalen slechts 30 euro (zij krijgen ook een clubblad).

Jongeren onder de 12 jaar kunnen gratis lid zijn. Maar het gebruik van het vaarwater is dan enkel toegestaan onder begeleiding van de ouders of van een clublid.

Wegens de huidige zeer hoge prijs voor de verzending, (91.8 Euro/jaar) sturen we geen papieren clubbladen naar het buitenland.

Indien ze enkel voor het elektronisch clubblad kiezen, betalen zij slechts:  40 euro.

We zijn altijd erg dankbaar voor steunende leden, met een bijdrage vanaf:  50 euro.

Het lidgeld kan gestort worden op:

IBAN BE17 0682 0163 3321

op naam van KMYCA v.z.w., 2650 EDEGEM

Vergeet niet uw NAAM en ADRES te vermelden !!

ALLE leden krijgen maandelijks het clubblad toegezonden en zij kunnen deelnemen aan ALLE activiteiten van ALLE secties.

Contactadres

Heb je interesse en wil je lid worden? Dan kan je hier online inschrijven.

Na ontvangst van het lidgeld krijgen de varende leden dan de code van het vijverslot.

Voor meer inlichtingen kan je ons secretariaat contacteren. Stuur een mailtje aan info@kmyca.be.

Je kan ook schrijven naar ons secretariaat. Het adres vind je in het linker menu.