“Rijdag in het Rivierenhof” – 9 juni 2024

Foto’ s Marijke Bil

Afdeling Modelstoomtrein met fijn mechaniek

Lees hier het keuringsreglement voor stoomketels en de toelichting erbij.

Ter informatie:

Bij de KMYCA vzw. worden enkel koperen ketels gekeurd en dit tot een maximale capaciteit = 50 bar x liter. Gezien momenteel onvoldoende kennis aanwezig is bij de KMYCA vzw. voor wat betreft stalen en roestvaststalen ketels worden door de KMYCA hiervoor geen keuringen gedaan.

Alvorens een dergelijke ketel te bouwen gelieve contact te nemen met de KMYCA keuringsmeester die u over de te volgen weg zal informeren.

Dhr Cris Vande Velde
GSM 0499 735 619
E-mail: ketelkeuring.kmyca@scarlet.be

De twee jaarlijkse herkeuring van deze ketels kan wel bij de KMYCA vzw. gedaan worden.

Ketels met een capaciteit groter dan 200 bar x liter worden door geen enkel van de onderstaande modelbouwverenigingen of stoomgroepen gekeurd of herkeurd.

Het Bestuur.

“Overzicht van alle stukken op tafel”

( met dank aan Ferre Fredrickx )

Geschiedenis

De stoomtreinsectie is ontstaan uit de toenemende interesse voor stoom en modelmechaniek, ook bestaande bij de scheepssectie. In 1983 werd gereden op een voorlopig spoor langsheen het vaarwater van onze vereniging. Einde 1983 werd daar met succes de eerste “stoomdag” gehouden.

In 1984 verkregen we een concessie voor een terrein in het Provinciaal Domein Rivierenhof te Deurne. Het bestaande spoor werd dan ook naar dit meer geschikte terrein overgebracht, en in 1985 werd begonnen met de bouw van het huidige verhoogde modelspoor.
Einde 1985 kon reeds een eerste stuk ingereden worden. De verdere afwerking liet de plechtige indienstname toe op 6 en 7 september 1986

Geschiedenis van onze Stoomgroep in beeld. (deel 1)

( met dank aan Ferre Fredrickx )

Doelstelling:

  • leden groeperen met een sterke interesse voor stoom en mechaniek.
  • door uitwisseling van informatie de bouw van betere mechanische stukken bevorderen.
  • de gelegenheid scheppen om met stoom aangedreven modellen te rijden, los van iedere commerciële verplichting.
  • de sfeer en de kennis van stoom en fijnmechaniek bewaren, en voor iedereen aanschouwelijk maken.
  • Interesse wekken bij de jeugd, via actieve deelname aan het rijgebeuren.

Onze Spoorbaan: Een hoge baan met wissels !

Het concept is gelijk lopend aan de vorige baan zij het dat het ons aangewezen nieuwe terrein met zijn vele bomen ons verplichte van de standaard buigradius terug te brengen naar 12,7 m. We maken gebruik van betonnen poten waar telkens de betonnen liggers, recht of gebogen, met een lengte van 2 m op rusten. De sporen liggen op een hoogte tussen de 30cm en 50 cm ten opzichte van het terrein.

We zijn blijven vasthouden aan een hoge baan gezien dit vooral voor de treinbestuurder maar ook volwassen passagiers een comfortabeler zithouding toelaat.

Onze hoge modelspoorbaan met een dubbele lus heeft een totale lengte van 330 meter en is uitgevoerd met drie spoorbreedtes. De buigradius van alle bochten werd vastgelegd op 12,7 m. De baan werd volledig vlak aangelegd en voorzien van twee bruggen waarvan één ingezet wordt voor het laden en lossen van de zware locomotieven ( Max. 150 kg ) alsook de toegang tot de lage opstooksporen en de rijbaan. Hier beschikken wij over 3 x 6 m lage opstooksporen. Verder zijn er 36 m hoge opstooksporen uitgerust met een centrale traverser lift om de locomotieven ( Max. 70 kg ) op de rijbaan te plaatsen.

Voor het op- en afstappen aan de wagens van de reizigers is hiervoor een zone van 15 m voorzien.

De volledige lay-out werd ontworpen door enkele leden en voor de wissels werd informatie ingewonnen in de UK. Het concept van hun originele wissel werd echter door een van onze leden aangepast en verbeterd om het gebruiksvriendelijker en onderhoudsvrijer te realiseren. Hierdoor was het ook mogelijk om de bestaande wagens weer in te zetten zonder deze te moeten aanpassen zelfs nu de buigradius van oorspronkelijk 18 naar 12,7 m werd teruggebracht.

De wissels mogen niet versteld worden als er zich rijtuigen of locomotieven op bevinden.

Indien een ontsporing zich voordoet op een wissel dan moet altijd de hulp van een collega gevraagd worden om uw materiaal terug op het spoor te plaatsen.

Wat de wagens betreft, enkel wagens voor passagiersvervoer met een spoorbreedte van 127 mm ( 5 “) worden toegelaten.

Via de watertoren kan men leidingwater bekomen.

Belangrijk: De tweede en de vierde zondag van de maand wordt er gereden op de Modeltreinbaan in het Rivierenhof,

als het weer het toelaat natuurlijk!!!

Contactadres

Cris Vande Velde

Sectieleider Treinen en Fijn mechaniek

draincock@scarlet.be