Besten,

We zijn nog niet van die corona verlost.

Anders dan bij commerciële zaken, zijn we niet afhankelijk van verkoop, sponsoring of wafeltjesverkoop.

We draaien al jaren mooi rond met enkel onze lidgelden. Financieel is corona nu voor de club gelukkig geen ramp.

Maar de leden kregen helaas minder ‘waar voor hun geld’.

Patrick heeft onze onvermijdelijke jaarlijkse uitgaven berekend, dat zijn vooral de huur vijver-park-schrans, verzekeringen, clubblad en verzending, bibliotheek.

Slotsom is dat we in dit jaar zonder bijkomende gedane onkosten, het lidgeld EENMALIG kunnen laten zakken op 30 € voor 2021.

Voor Junioren komt het lidgeld op 23 euro

Maar je mag dat natuurlijk nog altijd naar boven afronden, dat zijn dan ‘giften’.

Vanaf heden mag het lidgeld gestort worden à 30 euro. Vermeld wel ‘lidgeld ,NAAM, sectie’

En dan duimen dat we volgend jaar terug onze normale sociale activiteiten kunnen opstarten. We hopen mekaar dan terug in alle rust te kunnen ontmoeten.

Jullie bestuur