Bericht van onze voorzitter:

We houden nog GEEN ‘lijfelijke’ vergadering IN de Schrans op 12 juni.

Frans Fierens